Wegwijzer

Werkgroep Wegwijzer voor ouders en andere betrokkenen

Steeds vaker wordt door familieleden van wie een kind of familielid in een antroposofische instelling woont of gaat wonen de vraag gesteld: Wat is nu precies antroposofische zorg? Waarin onderscheidt deze zich van de zorg van andere zorgaanbieders?

Daarnaast wordt steeds dringender door ieder die deze vorm van zorg heeft leren kennen, het belang aangegeven van het bestaan van deze zorg en opgeroepen deze verder te ontwikkelen.

Ouders en verwanten kunt door vragen te stellen en initiatieven te nemen daar ook zelf aan bijdragen.

De werkgroep ‘Wegwijzer voor ouders en andere betrokkenen’, die deel uitmaakt van het Landelijk Ouderverbond, wil een helpende hand bieden aan ouders, familieleden en andere betrokkenen die op zoek zijn naar inhoudelijke informatie en verdieping op het gebied van de antroposofische zorg, ook wel heilpedagogie (voor kinderen) en sociaaltherapie (voor volwassenen) genoemd.

Wij publiceren regelmatig via deze website over onze activiteiten.

Verder willen we u wijzen op uitgebrachte literatuur, waarin over deze zorg en haar achtergronden geschreven wordt. Diverse zorginstellingen doen zelf onderzoek naar de methodieken die gebruikt worden en brengen daar publicaties over uit. Deze zijn het lezen meer dan waard.

Edith Maryon College

Bij voldoende belangstelling biedt het Edith Maryon College mogelijkheden tot het organiseren van workshops over de achtergronden van de antroposofische zorg en wat u er thuis mee kunt doen.

Lees meer over het Edith Maryon College op www.maryoncollege.nl

Literatuur over antroposofische zorg

‘Goede zorg Ethische en methodische aspecten. Een antroposofische benadering van kinder- en jeugdpsychiatrie en zorg voor mensen met ontwikkelingsproblemen’
Onder eindredactie van Erik Baars. Uitgeverij Christofoor.

‘Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen Medisch-pedagogische begeleiding en behandeling’ Martin Niemeijer, Michel Gastkemper en Frans Kamps. Uitgeverij Van Gorcum.

‘Ik wil ook; leren in kinderdagcentra’
Raphaelstichting locatie Rozemarijn, Noord Holland. Uitgeverij Garant.

‘Helende omgeving voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Deel 1. Helend Klimaat.’ Annemieke Korte, eigen uitgave van Zonnehuizen, Zeist.

‘Verhalen van autisme’
Onder redactie van Martin Niemeijer en Joop Hoekman. Uitgeverij Van Gorcum.

‘De kunst van het zorgen Orion, Camphill gemeenschap Rotterdam’
Karin Wuertz en Hans Reinders. Uitgeverij Garant.

‘Samen smeden Werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’, Gea Koren en Maria Ratering. Ilmarinen, Groningen. Uitgeverij SWP.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *