Verslag Vijfde Klankbordgroep

23 betrokken familieleden scharen zich achter Partnerschap

Op zaterdag 17 januari 2015 hebben 23 vaders, moeders, broers en zusters gesproken over Partnerschap . Het zijn leden van het bestuur en de klankbordgroep van het LOV. Het gebeurde in Zeist, in Lenteleven.

Leeshet verslag van de vijfde Klankbordgroep-bijeenkomst (pdf).

Gosse Heeringa, voorzitter van de familievereniging Bronlaak, lichtte toe hoe het visiedocument Samen in de zorg ontstaan is en wat ermee wordt beoogd.

Hij beschrijft hoe na het faillissement van Zonnehuizen het vertrouwen hersteld moest worden (voor de lange termijn) en dat hij betrokken raakte bij het proces hoe dat vorm te geven tot tastbaar gedrag en een visie, onafhankelijk van de mensen. Er zijn slechte keuzes gemaakt in het verleden en Gosse en andere ouders zeiden: ‘Dat gebeurt ons niet weer!’

Om dit te bereiken moeten zowel familieleden als medewerkers bepaalde houdingen aan de dag leggen. Samengevat komt het erop neer dat we samen moeten bouwen aan een cultuur van contact maken, van vertrouwen.

Steven en Alet ten Brinke, vader resp. zuster van Nel, inwoonster van Salvia, beschreven een praktijkvoorbeeld van Partnerschap. Nel werd geconfronteerd met het komend en uiteindelijk plaatsvindend overlijden van haar moeder. Om haar dit zo goed mogelijk te laten begrijpen en beleven hebben hun familie en de betrokken medewerkers in volle harmonie samengewerkt, – gevoeld en – gedacht.

In de discussie kwam onder andere naar voren dat het belangrijk is dat ouders, broers en zusters bereid zijn zich in medewerkers te verplaatsen en het contact met hen op te zoeken. Van hen wordt dus bereidheid en inspanning gevraagd.

Belangrijk is ook dat medewerkers van hun kant ouders als ervaringsdeskundige waarderen. Ook, dat hun functieomschrijving voorziet in ruim contact met familieleden.

Het zou kunnen dat een groot deel van de ouders zich nog vooral als afnemer van zorg ziet, en zich gemakkelijk TEGENOVER medewerkers opstelt in plaats van samen met hen als partners op te treden. ‘Zending’ vanuit het LOV lijkt dus op z’n plaats te zijn.

Het LOV wordt opgeroepen goede voorbeelden te verzamelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *