Verkenning ‘De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking’

Juist verschenen: ‘De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking’

Als onze gehandicapte kinderen, broers en zusters bejaard worden, hoe zal het dan met ze gaan?

Vooral voor ouders is dit een belangrijke vraag. Op een gegeven moment zullen zij er immers niet meer zijn om steun te bieden. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Zijn er al instellingen die hier een zorgbeleid op zijn gaan voeren

Over deze vraag is onder leiding van prof. Hans Reinders (VU) een systematische verkenning uitgevoerd. Daarbij is geen instelling aangetroffen die een zorgbeleid voert gericht op ouderen met een verstandelijke beperking. De centrale overheid ziet geen noodzaak voor landelijke richtlijnen.

Het zal dus uit de instellingen moeten komen. De verkenning bevat alle bouwstenen die daarvoor nodig zijn:

 • visies op ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking, en visies op ‘gezondheid’
 • een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden,
 • de kijk die mensen in het organisatieveld op de problemen hebben.

Familieleden en familieverenigingen kunnen een grote steun in de rug krijgen van dit uitvoerige rapport, evenals medewerkers, managers en bestuurders. Het LOV zal in de komende tijd op basis van het rapport acties ondernemen.

Lees de samenvatting van het onderzoek (pdf)

Lees het volledige onderzoek (pdf, 3,6 MB)

One thought on “Verkenning ‘De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking’

 1. Prima document van het volledige onderzoek dat een goede neerslag weergeeft en wat herkenbaar is in duidelijke taal.
  Het opstellen van aanbevelingen, met “does en don’ts” rondom de ouderen met een verstandelijke beperking , kan heel goed. Ouderen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk begrijpen, vraagt om een open professioneel werk klimaat, waarin je mensen niet laat aanmodderen en zeker niet overvraagt.
  De laatste fase van de levenscyclus van de bewoner, die binnen deze antroposofisch gerelateerde zorg is ingebed, vraagt om een stabiliserend klimaat . Dit onderstreep ik vanwege de onderhavige culture waarden, die willen we voor deze ouderen blijven “onderhouden”. Alle sier voor Bronlaak door de jaren heen.
  Het organisatieveld en de context waarin medewerkers in de ouderenzorg zich in begeven en mee verbinden, is er echter nog niet. Mijns inziens kan dit zeker niet met vrijwilligers worden volgestopt, zo lang er korte termijn oplossingen worden aangedragen, ook al doen ze waardevolle dingen en is het van deze tijd .
  Een manifest met aanbevelingen, zoals visie op gezondheid , zou excellent als voorbeeld kunnen zijn binnen de ouderen zorg ++.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *