Problemen bij de Zorg voor Ouderen met een Verstandelijke Beperking

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)  en het Landelijk Ouderverbond (LOV) confereerden hier samen intensief over en zochten naar oplossingen. Het gebeurde op 23 mei 2017, in Magenta, Driebergen.

Het rapport van Hans Reinders c.s. vormde de aanzet.

Lees het verslag NVAZ-LOV themabijeenkomst OVB 23-05-2017 (pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *