Vooraankondiging Zesde conferentie Klankbordgroep

De Zesde conferentie van de Klankbordgroep vindt plaats op:
zaterdag 23 januari 2016, 10-13.00 uur
Helicon gebouw, Socrateslaan 22A in Zeist.

Twee onderwerpen staan op de agenda:

  • Het onderzoeksrapport van prof. Hans Reinders c.s. over De Toekomst van Ouderen met een Verstandelijke Beperking
  • Het project Partners in Goede Zorg

Reserveer de datum alvast in je agenda!

Informatie over aanmelding en programma volgt in december.

 

Partners in Goede Zorg

Een nieuw LOV-projekt, samen met onze leden

De klankbordgroep van het LOV heeft in een inspirerende bijeenkomst vastgesteld dat om goede zorg te realiseren voor onze kinderen, broers, zusters die in een instelling verblijven partnerschap nodig is op allerlei niveaus:

  • tussen medewerkers en familieleden
  • tussen instellingsmanagement en clientenraad
  • tussen instellingsmanagement en familievereniging.

‘Partnerschap’ betekent dat je ‘het samen doet’, dus dat niet de ene partij zich als ‘aanbieder’ ziet en de andere als ‘afnemer’. Het houdt praktisch o.m. in dat je begrip hebt voor elkaar en voor elkaars situatie, elkaar vertrouwt, inzichten en emoties deelt en beleid op elkaar afstemt.

In dezelfde bijeenkomst werd vastgesteld dat dit Partnerschap in de praktijk inderdaad voorkomt, maar toch in veel gevallen ook niet of te weinig vorm krijgt, en dat het LOV op dit terrein dus een missie heeft. We hebben als bestuur deze gedachte overgenomen.
We starten per september 2015 een nieuw project: ‘Partners in Goede Zorg’, waarin we zoveel mogelijk mensen uit alle bovengenoemde niveaus willen betrekken.

We ontwikkelen het project langs twee lijnen:

  • A. een inhoudelijk verhaal over Partners in Goede Zorg; daarvoor gebruiken we een concept basistekst waarop we commentaren van leden binnenkrijgen en verwerken
  • B. een reeks van door leden aangebrachte praktijkvoorbeelden van Partners in Goede Zorg.

Tijdens een volgende klankbordgroepbijeeenkomst zullen wij in een tussenreportage verslag doen van de eerste resultaten.

De coördinatoren van het projekt zijn
Alexandra Buijsman a.buijsman@maryoncollege.nl 06 30985446
Steven ten Brinke steventenbrinke@ziggo.nl 030 2250896

Mocht u ons willen helpen met tekstenof het aanleveren van praktijkvoorbeelden, schroom niet en mail of bel ons. Wij kunnen ook langskomen voor een interview.

Het bestuur van het LOV
Jan Vogelij, Jan Jullens, Pieter Jongens, Alexandra Buijsman en Steven ten Brinke

Welkom nieuw lid Eridanus

Het LOV heeft een nieuw lid, Eridanus. Het is de familievereniging behorend bij de stichting Orion uit Rotterdam. Ze heeft 48 leden.

We heten Eridanus van harte welkom! Leden van de vereniging hebben eerder al bijdragen geleverd aan onze activiteiten, en ze is vertegenwoordigd in onze dynamische Klankbordgroep. Dus: Eridanus betekent een versterking!

Partnerschap

In de komende jaren zullen we gaan uitwerken wat Partnerschap in de praktijk inhoudt, en dan bedoelen we partnerschap tussen medewerkers/managers en familieleden.

Wij gaan ervan uit dat deze twee groepen mensen samen zo goed mogelijk voor de deelnemers zorgen, en dat ze zich niet in de eerste plaats gedragen als aanbieders en afnemers (het model dat de overheid hanteert).

Met het ontwikkelen van dit partnerschap hopen we een zekere garantie te bieden voor blijvende goede zorg voor onze kinderen, broers en zusters . Het voortbestaan daarvan spreekt, gezien de heftige ontwikkelingen in de zorgsector, niet vanzelf.

Partnerschap vereist van medewerkers/managers en familieleden bepaalde houdingen, maar ook maatregelen. Dit zullen we in kaart brengen, o.a. aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In de nieuwe rubriek Partnerschap zal dus een groeiende reeks van bijdragen komen.