Over het LOV

Het LOV komt op voor de unieke kwaliteit van de heilpedagogische en de sociaal-therapeutische zorg zoals die in zo’n 50 grote en kleine instellingen in het land wordt verleend. Het doet dit samen met betrokken ouders/verwanten uit de diverse ouderverenigingen en cliëntenraden.

‘Goede zorg’

Download voor meer informatie onze folder ‘Goede Zorg’ (pdf 1,7 MB).

Samenstelling LOV

Voorzitter
Jan Vogelij
(tevens portefeuillehouder ECCE)

Vice-voorzitter
Steven ten Brinke

Secretaris/penningmeester
Pieter Jongens

Bestuursleden
Alexandra Buijsman
Jan Jullens

ECCE
ECCE is het Europese Samenwerkingsverband voor antroposofische Heilpedagogie en Sociaaltherapie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *