Partnerschap

In de komende jaren zullen we gaan uitwerken wat Partnerschap in de praktijk inhoudt, en dan bedoelen we partnerschap tussen medewerkers/managers en familieleden.

Wij gaan ervan uit dat deze twee groepen mensen samen zo goed mogelijk voor de deelnemers zorgen, en dat ze zich niet in de eerste plaats gedragen als aanbieders en afnemers (het model dat de overheid hanteert).

Met het ontwikkelen van dit partnerschap hopen we een zekere garantie te bieden voor blijvende goede zorg voor onze kinderen, broers en zusters . Het voortbestaan daarvan spreekt, gezien de heftige ontwikkelingen in de zorgsector, niet vanzelf.

Partnerschap vereist van medewerkers/managers en familieleden bepaalde houdingen, maar ook maatregelen. Dit zullen we in kaart brengen, o.a. aan de hand van praktijkvoorbeelden.

In de nieuwe rubriek Partnerschap zal dus een groeiende reeks van bijdragen komen.

2 thoughts on “Partnerschap

 1. Over partnerschap gesproken:

  Op Christophorus(Bosch en Duin) werken managers, begeleider , coördinator cultuur, geestelijk verzorger en ouders samen in de identiteitsraad.
  Christophorus is een locatie van de zorginstelling “Amerpoort”, waar antroposofisch geïnspireerde zorg gerealiseerd wordt. En niet alleen op Christophorus, maar ook op een aantal andere locaties binnen de Amerpoort is het streven om vanuit de antroposofie zorg te bieden.
  Vorig jaar heeft de identiteitsraad twee avonden georganiseerd voor medewerkers, ouders en belangstellenden. Ook mensen, die niet verbonden zijn met de Amerpoort zijn van harte welkom.

  Dit jaar is er op donderdag 21 mei een avond met als thema Menszijn in verbinding. Is het aangaan van een verbinding wel professioneel? Mogen wij als professional ook “mens zijn”. Wat kunnen professional en cliënt van elkaar leren in hun ontwikkeling naar menszijn? Wat is menszijn eigenlijk?

  Gespreksleider is Bernard Heldt
  Bernard Heldt is al jaren verbonden met antroposofisch geïnspireerde zorg. Eerst als secretaris van het Heilpedagogisch Verbond, later als directeur van het Edith Mariyon college en nu als gezinskringouder van de “Rederij” te Zeist, aangesloten bij de Amerpoort.

  Beste Lezer, u bent van harte welkom. De avond begint om 20.00
  Kees Lanser,
  vader van Christian Lanser.
  Hij woont op Demetrius, locatie Christophorus.

  • Rectificatie op het bericht van Kees Lanser, 8 mei 2015.
   De avond begint om 19.30 en niet om 20.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *