LOV: Ouderen met verstandelijke beperking krijgen het extra zwaar

Het bestuur van het Landelijk Ouderverbond is bezig het voor-onderzoeksrapport van Hans Reinders c.s. (De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking) vleugels te geven.

We hebben, via consultatie van KansPLus en Ieder(in), bij het ministerie van VWS aangedrongen op extra aandacht voor de groep waar het om gaat. Met name willen we de problematiek opgenomen zien in het Nationaal Programma Ouderenzorg en het Nationaal programma Gehandicaptenzorg.

Lees ons persbericht van 21 april 2016 (pdf)

Er zijn nog diverse andere acties gestart, waarover later meer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *