Het LOV wil onderzoek naar ouderenbeleid in VG-sector

Het LOV probeert een onderzoek te realiseren naar beleid voor ouderen met verstandelijke beperking.

Is er al sprake van een specifiek ouderenbeleid in de VG-sector, met name ook in de sociaaltherapeutische instellingen?

Een verkennende rondvraag leverde op dat her en der met speciale zorg-arrangementen wordt geëxperimenteerd, maar dat van een samenhangend beleid nog geen sprake lijkt te zijn.

We hebben hierover overlegd in een kleine gesprekgroep waarvan het Edith Maryon College, een ouder en een bestuurder van Orion, de Stichting tot Bevordering van de Heilpedagogie en prof. Hans Reinders (Bernard Lievegoed Leerstoel) deel uitmaakten. De laatste bleek daarbij bereid een onderzoeksproject op te zetten om een wat preciezer beeld te krijgen van de stand van zaken.

Op dit moment zijn we bezig voldoende financiële steun voor dit project bijeen te krijgen.

2 thoughts on “Het LOV wil onderzoek naar ouderenbeleid in VG-sector

 1. Het is mooi onderzoek te doen naar samenhangend beleid, daarvoor meende ik ooit in Bronlaak met een paar familie / verwanten bij ieders kind/ broer/ nichtje etc in hun woonhuis in gesprek te kunnen gaan met medewerkers op de werkvloer.
  Dat is toen niet door gegaan, het beleid vanuit de clientenraad had voorrang. Daarna viel het stil.
  Telkens als ik op Wandoo en Baldur kom, wordt er weer ahw een stukje van het boek geschreven over ouderen zorg. Immers mijn oom woont in Bronlaak nu ruim 60 jaar , ik zie er ook veel ex Zonnehuizers terug. (En wat ouderen betreft, in Sonnenhof te Arlesheim heb ik in 1974 in een verticale groep gewerkt zoals er oorspronkelijk werd gewerkt vanuit groot families).
  Het is te overwegen om de de methodiek action research te gebruiken. Onderzoek hoeft dan niet veel te kosten. Dit heb ik vanuit de praktijk in de sector begeleidingskunde ervaren, een fenomenologische/ narratieve benadering, die zeker zal aanspreken. Dat was het, so long.
  En wat het gaat worden ??? Vooral aandacht naar de professionals op de werkvloer, onze ervaringen zijn prima met hen.

 2. Patricia, het voorstel dat is ontwikkeld betreft een exploratief breedte-onderzoek. Een fenomenologisch/narratief onderzoek zou ook geschikt zijn, maar zou vermoedelijk door het universitaire fonds dat de aanvraag moet goedkeuren, niet zijn geaccepteerd. (denk ik). Er is niets tegen om naast het breedteonderzoek (dat trouwens nog op de helling staat) iets te starten dat jou voor de geest staat.
  Mocht je de bijna-finale versie van het ontwerp willen ontvangen, meld je!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *