Problemen bij de Zorg voor Ouderen met een Verstandelijke Beperking

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)  en het Landelijk Ouderverbond (LOV) confereerden hier samen intensief over en zochten naar oplossingen. Het gebeurde op 23 mei 2017, in Magenta, Driebergen.

Het rapport van Hans Reinders c.s. vormde de aanzet.

Lees het verslag NVAZ-LOV themabijeenkomst OVB 23-05-2017 (pdf)

Agenda Vijfde bijeenkomst Klankbordgroep

Op zaterdag 17 januari vindt de Vijfde bijeenkomst van de Klankbordgroep plaats, met als thema ‘Samen voor de Zorg’.

Datum: zaterdag 17 januari 2015
Plaats: Parcivalzaal, locatie Veldheim, Intermetzo, Utrechtseweg 69 te Zeist
Tijd: 10:00 tot 13:00 uur met een broodje na afloop.

In de vorige Klankbordgroep bijeenkomst van 4 oktober 2013, bespraken wij hoe wij de kernwaarden van de antroposofisch geïnspireerde zorg kunnen veiligstellen. Dat deden we mede aan de hand van het document over De Vijf Kernwaarden, opgesteld door ouders van Bronlaak, locatie van DeSeizoenen. We ervoeren het belang om als groep samen met andere verwanten, de zorginstellingen, begeleiders en de cliëntenraden daar aan te werken.

Maar hoe dan?

Deze keer willen we het thema concreter bespreken en samen zoeken hoe we  de samenwerking tussen ouders, begeleiders en instelling kunnen verbeteren. Dit is essentieel voor het vormen van een veilige kring rond onze kinderen en verwanten die in deze kernwaarden goed gedijen.

Continue reading

Familievereniging en cliëntenraad geven de sociaaltherapie in Bronlaak concreet vorm

Bronlaak, tot voor kort onderdeel van de Zonnehuizen, valt inmiddels onder De Seizoenen. Om de sociaaltherapeutische identiteit en kwaliteit te handhaven en uit te bouwen heeft de familievereniging vijf zgn. kernwaarden geformuleerd.

Vervolgens zijn deze kernwaarden samen met de cliëntenraad in een groot aantal aspecten geconcretiseerd. De directie heeft verklaard het stuk als leidraad te zullen erkennen.

Allen die hieraan gewerkt hebben, verdienen een groot compliment. Het stuk zal een baken kunnen worden waarop familiegroeperingen in andere instellingen zich kunnen richten (op hun eigen manier, natuurlijk).

Lees de notitie Kernwaarden De Seizoenen en Bronlaak (pdf)

Bekijk het schema met de Kernwaarden De Seizoenen en Bronlaak (pdf)