Vooraankondiging Zesde conferentie Klankbordgroep

De Zesde conferentie van de Klankbordgroep vindt plaats op:
zaterdag 23 januari 2016, 10-13.00 uur
Helicon gebouw, Socrateslaan 22A in Zeist.

Twee onderwerpen staan op de agenda:

  • Het onderzoeksrapport van prof. Hans Reinders c.s. over De Toekomst van Ouderen met een Verstandelijke Beperking
  • Het project Partners in Goede Zorg

Reserveer de datum alvast in je agenda!

Informatie over aanmelding en programma volgt in december.

 

Verslag Vijfde Klankbordgroep

23 betrokken familieleden scharen zich achter Partnerschap

Op zaterdag 17 januari 2015 hebben 23 vaders, moeders, broers en zusters gesproken over Partnerschap . Het zijn leden van het bestuur en de klankbordgroep van het LOV. Het gebeurde in Zeist, in Lenteleven.

Leeshet verslag van de vijfde Klankbordgroep-bijeenkomst (pdf).

Gosse Heeringa, voorzitter van de familievereniging Bronlaak, lichtte toe hoe het visiedocument Samen in de zorg ontstaan is en wat ermee wordt beoogd.

Hij beschrijft hoe na het faillissement van Zonnehuizen het vertrouwen hersteld moest worden (voor de lange termijn) en dat hij betrokken raakte bij het proces hoe dat vorm te geven tot tastbaar gedrag en een visie, onafhankelijk van de mensen. Er zijn slechte keuzes gemaakt in het verleden en Gosse en andere ouders zeiden: ‘Dat gebeurt ons niet weer!’

Om dit te bereiken moeten zowel familieleden als medewerkers bepaalde houdingen aan de dag leggen. Samengevat komt het erop neer dat we samen moeten bouwen aan een cultuur van contact maken, van vertrouwen.

Steven en Alet ten Brinke, vader resp. zuster van Nel, inwoonster van Salvia, beschreven een praktijkvoorbeeld van Partnerschap. Nel werd geconfronteerd met het komend en uiteindelijk plaatsvindend overlijden van haar moeder. Om haar dit zo goed mogelijk te laten begrijpen en beleven hebben hun familie en de betrokken medewerkers in volle harmonie samengewerkt, – gevoeld en – gedacht.

In de discussie kwam onder andere naar voren dat het belangrijk is dat ouders, broers en zusters bereid zijn zich in medewerkers te verplaatsen en het contact met hen op te zoeken. Van hen wordt dus bereidheid en inspanning gevraagd.

Belangrijk is ook dat medewerkers van hun kant ouders als ervaringsdeskundige waarderen. Ook, dat hun functieomschrijving voorziet in ruim contact met familieleden.

Het zou kunnen dat een groot deel van de ouders zich nog vooral als afnemer van zorg ziet, en zich gemakkelijk TEGENOVER medewerkers opstelt in plaats van samen met hen als partners op te treden. ‘Zending’ vanuit het LOV lijkt dus op z’n plaats te zijn.

Het LOV wordt opgeroepen goede voorbeelden te verzamelen.

Verslag vierde conferentie Klankbordgroep

Vierde conferentie Klankbordgroep
5 oktober 2013
Kraaybeek, Driebergen
auteur: Steven ten Brinke

De conferentie reageerde op twee belangrijke stukken:

Het tweede document legt een fundament voor het eerste.

Aan de conferentie namens 26 mensen deel uit 11 verschillende huizen.

De stukken maken, zoals bekend, concreet wat betrokken familieleden van de bewoners zien als ideale antroposofische geïnspireerde zorg. De klankbordgroep reageerde niet intensief op die stukken zelf, maar vergeleek er vooral de eigen situatie mee, dus de situatie in de eigen instelling.

Continue reading