Problemen bij de Zorg voor Ouderen met een Verstandelijke Beperking

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)  en het Landelijk Ouderverbond (LOV) confereerden hier samen intensief over en zochten naar oplossingen. Het gebeurde op 23 mei 2017, in Magenta, Driebergen.

Het rapport van Hans Reinders c.s. vormde de aanzet.

Lees het verslag NVAZ-LOV themabijeenkomst OVB 23-05-2017 (pdf)

LOV: Ouderen met verstandelijke beperking krijgen het extra zwaar

Het bestuur van het Landelijk Ouderverbond is bezig het voor-onderzoeksrapport van Hans Reinders c.s. (De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking) vleugels te geven.

We hebben, via consultatie van KansPLus en Ieder(in), bij het ministerie van VWS aangedrongen op extra aandacht voor de groep waar het om gaat. Met name willen we de problematiek opgenomen zien in het Nationaal Programma Ouderenzorg en het Nationaal programma Gehandicaptenzorg.

Lees ons persbericht van 21 april 2016 (pdf)

Er zijn nog diverse andere acties gestart, waarover later meer.

Verkenning ‘De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking’

Juist verschenen: ‘De toekomst van ouderen met een verstandelijke beperking’

Als onze gehandicapte kinderen, broers en zusters bejaard worden, hoe zal het dan met ze gaan?

Vooral voor ouders is dit een belangrijke vraag. Op een gegeven moment zullen zij er immers niet meer zijn om steun te bieden. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Zijn er al instellingen die hier een zorgbeleid op zijn gaan voeren

Over deze vraag is onder leiding van prof. Hans Reinders (VU) een systematische verkenning uitgevoerd. Daarbij is geen instelling aangetroffen die een zorgbeleid voert gericht op ouderen met een verstandelijke beperking. De centrale overheid ziet geen noodzaak voor landelijke richtlijnen.

Het zal dus uit de instellingen moeten komen. De verkenning bevat alle bouwstenen die daarvoor nodig zijn:

  • visies op ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking, en visies op ‘gezondheid’
  • een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden,
  • de kijk die mensen in het organisatieveld op de problemen hebben.

Familieleden en familieverenigingen kunnen een grote steun in de rug krijgen van dit uitvoerige rapport, evenals medewerkers, managers en bestuurders. Het LOV zal in de komende tijd op basis van het rapport acties ondernemen.

Lees de samenvatting van het onderzoek (pdf)

Lees het volledige onderzoek (pdf, 3,6 MB)